แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18953 
020    ^a9786162860126 :^c590 บาท 
041  ^atha 
090    ^a08.15.3^bธ394ก^d2563 
100  ^aธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง 
245  10  ^aการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย Power BI /^cธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,^c2563 
300    ^a279 หน้า :^bภาพประกอบ ; 
650  ^aโปรแกรม Power BI 
650  ^aการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ 
650  ^aโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
856    ^zเนื้อหา^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18953.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1895308.15.3 ธ394ก 2563 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น