แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18235 
020    ^a9789743159725 :^c250 บาท 
041    ^atha 
090    ^a05.05^bฮ675ส^d2562 
100  ^aเอสเส, เฮอร์มานน์ 
245  10  ^aสิทธารถะ =^bSiddhartha /^cเฮอร์มานน์ เฮสเส เขียน ; สดใส แปล 
246  ^aSiddhartha 
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 13 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bเคล็ดไทย,^c2562 
300    ^a159 หน้า 
520    ^a 'สิทธารถะ' เป็นเรื่องราวการออกบวชของมานพสองสหายจากตระกูลพราหมณ์ คือ 'สิทธารถะ' กับ 'โควินทะ' ทั้งคู่ได้บำเพ็ญพรตมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาสัจธรรม กระทั่งได้พบพระพุทธเจ้า 'โควินทะ' ตัดสินใจบวชในพระพุทธศาสนา แม้ตั้งใจปฏิบัติและยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ แต่หาได้ตระหนักในสัจธรรม เข้าถึงการบรรลุธรรมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ ในขณะที่ 'สิทธารถะ' ปฏิเสธที่จะเดินตามรอยพระพุทธองค์ เขาได้หันไปเรียนรู้ในทางโลก แสวงหาธรรมและสัจธรรมและสัจจะด้วยวิถีทางของเขาเอง แต่กลับบรรลุธรรมที่ตั้งใจไว้ได้ในที่สุด.. 
650    4  ^aนวนิยายเยอรมัน 
650    4  ^aวรรณกรรมพุทธศาสนา 
700  ^aสดใส,^eผู้แปล 
700  ^aHesse, Hermann 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน ้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18235.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1823505.05 ฮ675ส 2562 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ