แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18255 
020    ^a9786163811721 :^c219 บาท 
041  ^atha 
090    ^a04.01.6^bร155^d[2562] 
245  00  ^aรวมพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน :^bพร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ /^cรวบรวมโดย บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bอินส์พัล,^c[2562] 
300    ^a492 หน้า 
520    ^aรวบรวมกฎหมายแรงงานไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านงานบุคคล บริษัท/รัฐวิสาหกิจ/ราชการ/องค์กร และหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
650    4  ^aกฎหมายแรงงาน 
650    4  ^aการจ้างงาน^xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
650    4  ^aกฎหมายแพ่งและพาณิชย์^xจ้างแรงงาน 
700  ^aบุญร่วม เทียมจันทร์,^eผู้รวบรวม 
700  ^aศรัญญา วิชชาธรรม,^eผู้รวบรวม 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18255.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1825504.01.6 ร155 [2562] 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ