แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18301 
020    ^a9786160833979 :^c270 บาท 
041  ^atha 
090    ^a08.15.3^bบ253ก^d2562 
100  ^aบัญชา ปะสีละเตสัง 
245  10  ^aการเขียนโปรแกรมด้วย Python สำหรับผู้เริ่มต้น /^cบัญชา ปะสีละเตสัง 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bซีเอ็ดยูเคชั่น,^c2562 
300    ^a377 หน้า :^bภาพประกอบ ; 
505    ^aPython และเครื่องมือเขียนโค้ด -- พื้นฐานการเขียนภาษา python -- โอเปอเรเตอร์และข้อมูลตัวเลข -- การเปรียบเทียบและกำหนดเงื่อนไข -- การทำซ้ำแบบวนรอบ -- ข้อมูลแบบลำดับรายการ -- การใช้สตริงเพิ่มเติมและวันเวลา -- ฟังก์ชันและโมดูล -- การตรวจสอบข้อผิดพลาด -- การอ่านและเขียนไฟล์ -- การสร้างคลาสในเบื้องต้น -- การสร้าง GUI ด้วย Tkinter (ตอนที่1) -- การสร้าง GUI ด้วย Tkinter (ตอนที่2) -- จัดการฐานข้อมูลด้วย Python -- เวิร์คช็อป: เกม Graps -- เวิร์คช็อป: Address Book 
520    ^aเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เขียนโค้ดบนเครื่องมือที่ชาญฉลาดด้วย PyCharm ใช้เครื่องมือมาตรฐานของไพธอนอย่าง Python IDLE พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย 
650    4  ^aไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์) 
650    4  ^aการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) 
650    0  ^aPython (Computer program language) 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18301.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1830108.15.3 บ253ก 2562 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ