แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18305 
020    ^a9786162624902 :^c229 บาท 
041  ^atha 
090    ^a08.15.3^bม132ว^d2562 
100  ^aมณีนุช สมานหมู่ 
245  10  ^aวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data Analysis ฉบับสมบูรณ์ /^c มณีนุช สมานหมู่ 
246  ^aใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bรีไวว่า,^c2562 
300    ^a240 หน้า :^bภาพประกอบสี 
520    ^aหนังสือ "ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data" เล่มนี้ ได้เจาะลึกการใช้เครื่องมือที่มีใน Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดเรียง (Sort) การใช้ฟิลเตอร์ (Filter) ในการกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (Conditional Formatting) การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบกราฟ (Charts) การสรุปข้อมูล (PivotTable) การใช้ตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Table) ไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง (What-If Analysis) และตัวอย่างการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
650    4  ^aไมโครซอฟต์เอ็กเซล 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18305.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1830508.15.3 ม132ว 2562 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ