แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18314 
020    ^a9786167942551 :^c289 บาท 
041  ^atha 
090    ^a05.05^bน673ส^d2562 
100  ^aนิ้วกลม 
245  10  ^aสิ่งสำคัญของหัวใจ /^cนิ้วกลม 
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 5 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bKOOB,^c2562 
300    ^a363 หน้า :^bภาพประกอบ ; 
520    ^aบันทึกการสนทนาระหว่าง "นิ้วกลม" และ "ประมวล เพ็งจันทร์" บทสนทนาอันเป็นมิตรที่ชวนค้นลึกลงไปในจิตใจ เพื่อเรียนรู้การมีหัวใจที่สงบเย็นเป็นสุข เพื่อพบสิ่งสำคัญที่สุด นั่นคือ "ความรัก. ... แล้วคุณจะเชื่อในความรักอีกครั้ง.. พร้อมทั้งค้นพบว่า.. "รักแท้เป็นสิ่งเดียวกับอิสรภาพ" หาก "สิ่งสำคัญของชีวิต" คือแผนที่ของการงานบนเส้นทางชีวิต "สิ่งสำคัญของหัวใจ" ย่อมเป็นแผนที่แห่งการเดินทางภายใน เพื่อค้นหาว่า.. อะไรคือสิ่งสำคัญที่ควรฝึกฝน "หัวใจ" เพื่อเข้าถึงภาวะที่ "สงบเย็นและเป็นสุข" 
650    4  ^aวรรณกรรมไทยสมัยใหม่ 
650    4  ^aจิตวิทยาประยุกต์ 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18314.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1831405.05 น673ส 2562 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ