แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18322 
020    ^a9786164301658 :^c80 บาท 
041  ^atha 
090    ^a05.05^bส949พ^d2562 
100  ^aเสี่ยวเจียงน่าน 
245  10  ^aPlants vs Zombies 2. ตอน พิชิตปริศนาตรรกะ /^cโดย Xiao Jiangnan ; ผู้แปล : วราภรณ์ อมรวัฒนวงษ์ 
246  ^aพิชิตปริศนาตรรกะ 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bเอ็มไอเอส,^c2562 
300    ^a167 หน้า :^bภาพประกอบสี ; 
440    ^aการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ 
520    ^aหนังสือเล่มนี้นำเสนอปริศนาน่ารู้เกี่ยวกับตรรกะ 46 หัวข้อ ผ่านการ์ตูนขำขัน เบาสมอง ภาพประกอบสีสันสดใส ทำให้น้องๆ ได้รับความรู้เรื่อตรรกะ พร้อมๆ กับได้รับความรู้ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล "ตรรกะ" คือความคิดอย่างใช้เหตุผล เพื่อยืนยันความคิดหรือความจริงที่มีอยู่ ซึ่งมีความสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนเรา ความคิดของคนคนหนึ่งด้านความฉลาดหลักแหลม น่าเชื่อถือ สมเหตุสมผล วิเคราะห์และตัดสินใจได้ถูกต้อง ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับความคิดเชิงตรรกะ ในปัจจุบันผู้คนจึงสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับตรรกะมากขึ้น 
650    4  ^aวิทยาศาสตร์^xวรรณกรรมสำหรับเด็ก 
650    4  ^aปริศนาเชิงตรรกะ^xวรรณกรรมสำหรับเด็ก 
650    4  ^aวรรณกรรมสำหรับเด็ก 
700  ^aXiao Jiangnan 
700  ^aวราภรณ์ อมรวัฒนวงษ์,^eผู้แปล 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18322.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1832205.05 ส949พ 2562 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ