แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18342 
020    ^a9786160439447 :^c265 หน้า 
041  ^atha 
090    ^a05.05^bช296พ^d2561 
100  ^aชเว, ดัลซู 
245  10  ^aเพศศึกษาที่เราอยากรู้ /^cChoi, Dal-Su เขียนและภาพประกอบ ; สุมมนา พุทธเจริญสมัย แปล 
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 6 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bนานมีบุ๊คส์,^c2561 
300    ^a147 หน้า :^bภาพประกอบสี ; 
520      ^aเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษาที่วัยรุ่นควรรู้อย่างครบถ้วน รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมที่ช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันปัญหาทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การมีสติยับยั้งชั่งใจ ความรับผิดชอบ ซึ่งมีประสิทธิภาพต่อการสร้างเสริมวัยรุ่นให้มีคุณภาพ ถ่ายทอดผ่านภาพการ์ตูนและเนื้อหาที่สอดแทรกความบันเทิง ที่จะทำให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่าย 
650    4  ^aเพศศึกษา^xวรรณกรรมสำหรับเด็ก 
650    4  ^aเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น 
700  ^aChoi, Dal-Su 
700  ^aสุมมนา พุทธเจริญสมัย,^eผู้แปล 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18342.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1834205.05 ช296พ 2561 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ