แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18366 
020    ^a9786164491687 :^c280 บาท 
041  ^atha 
090    ^a04.03.6^bส661น^d2562 
100  ^aสายฝน ต๊ะวันนา 
245  10  ^aแนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ก.พ. พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน /^cผู้เขียน : อาจารย์สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) 
260    ^aนนทบุรี :^bธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์,^c2562 
300    ^a300 หน้า :^bภาพประกอบ 
520    ^a"แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ก.พ. พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน" เล่มนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นมา ด้วยการวิเคราะห์ถึงแนวข้อสอบที่สอบจริงในสนามสอบ แต่ละครั้ง แต่ละปี ว่ามีข้อสอบในลักษณะใด แนวใด ที่ออกบ่อย ด้วยการหาค่าสถิติภายใต้หลักความจริงและความเป็นไปได้ นำมาคำนวนและประมวลออกมาเป็นแนวข้อสอบเล่มนี้ ให้ทุกท่านได้เตรียมตัว เตรียมพร้อม ทดลองทำโจทย์ รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบที่คล้าย หรือใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่สุด 
650  ^aข้าราชการพลเรือน^xข้อสอบและเฉลย 
650  ^aความรู้ทั่วไป^xข้อสอบและเฉลย 
650  ^aการทดสอบความสามารถ^xข้อสอบและเฉลย 
650  ^aภาษาไทย^xข้อสอบและเฉลย 
650  ^aภาษาอังกฤษ^xข้อสอบและเฉลย 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18366.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1836604.03.6 ส661น 2562 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ