แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18864, 18865, 18866 
090    ^a04.01.6^bค695^d2565 
110  ^aโครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และค้ามนุษย์เพื่อเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 
245  10  ^aคู่มือการดำเนินคดี สำหรับคดีแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ/^cโครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และค้ามนุษย์เพื่อเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน(ATLAS) 
300    ^a 264 หน้า 
500    ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 
650  ^aแรงงานเด็ก^x กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
650  ^aแรงงานบังคับ 
650  ^aกฎหมายแรงงาน ^xการพิจารณาคดี 
650  ^aกฎหมายแรงงาน 
700  ^aATLAS 
850    ^aMOL. 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1886404.01.6 ค695 2565 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1886504.01.6 ค695 2565 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1886604.01.6 ค695 2565 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น