แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 04.03.6 ท623น 2564
ชื่อหลักบุคคล เทพฤทธิ์ ยอดใส
ชื่อเรื่อง แนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก)/ เทพฤทธิ์ ยอดใส และคณะ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา, 2564
ลักษณะ 220 หน้า : ;
ISBN : ราคา 9786162018534
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - ข้อสอบและเฉลย
ความรู้ทั่วไป - - ข้อสอบและเฉลย
การทดสอบความสามารถ - - ข้อสอบและเฉลย
ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
ภาษาไทย - - ข้อสอบและเฉลย
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1874604.03.6 ท623น 2564 ห้องสมุดกระทรวงแรงงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยยังไม่ได้คืน31/08/2023