แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 04.03.6 ป135ส 2563
ชื่อหลักบุคคล ปฏิญญา นาฬิเกร์ และคณะ
ชื่อเรื่อง สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 3/ นักเขียน : ปฏิญญา นาฬิเกร์, เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร และทีมงาน
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 3
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2563
ลักษณะ 592 หน้า: ;
ISBN : ราคา 9786164492295 335 บาท
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - ข้อสอบและเฉลย
ความรู้ทั่วไป - - ข้อสอบและเฉลย
การทดสอบความสามารถ - - ข้อสอบและเฉลย
ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
ภาษาไทย - - ข้อสอบและเฉลย
ชื่อเพิ่มเดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1874704.03.6 ป135ส 2563 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยยังไม่ได้คืน28/08/2023