แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 08.15.3 อ334ว 2563
ชื่อหลักบุคคล อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ชื่อเรื่อง One-stop Python เรียนรู้ภาษาไพธอนในเล่มเดียว/ อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2563
ลักษณะ 224 หน้า : ;
ISBN : ราคา 9786162047725 225 บาท
หัวเรื่องไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์)
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
Python (Computer program language)
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1874808.15.3 อ334ว 2563 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ