แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.01.1 ท854ร 2565
ชื่อหลักบุคคล โทโยคาซึ สึรุตะ
ชื่อเรื่อง เริ่มให้ได้ แล้วมันจะง่ายกว่าที่คิด / โทโยคาซึ สึรุตะ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง,, 2565
ลักษณะ 172 หน้า : ;
ISBN : ราคา 9786161846503 : 225 บาท
หัวเรื่องจิตวิทยาประยุกต์
ชื่อเพิ่มณิชยา รักเกียรติงาม ผู้แปล
Toyokazu Tsuruta
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1899505.01.1 ท854ร 2565 11 การเงินห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ