แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 พ112ส 2554
ชื่อหลักบุคคล พงศกร.
ชื่อเรื่อง สิเน่หาส่าหรี / พงศกร.
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2554.
ลักษณะ 649 หน้า. :
ISBN : ราคา 9789742532420 : 440 บาท
หัวเรื่องนวนิยาย
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1447605.05 พ112ส 2554 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ