แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 04.01.6 พ161ค 2565
ชื่อหลักบุคคล พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
ชื่อเรื่อง คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Labour Law for Human Resource Management/ พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
ชื่อเรื่องเพิ่ม Labour Law for Human Resource Management
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 13
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2565
ลักษณะ 799 หน้า : 26 ซม
ISBN : ราคา 9786163022387 750 บาท
หัวเรื่องกฎหมายแรงงาน
สัญญาจ้างแรงงาน
ศาลแรงงาน
Labor laws and legislation
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1893004.01.6 พ161ค 2565 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลระหว่างเตรียมสื่อ