แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 พ112ก 2557
ชื่อหลักบุคคล พงศกร
ชื่อเรื่อง กุหลาบลวง / พงศกร
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2557
ลักษณะ 494 หน้า :
ISBN : ราคา 9786167735283 : 390 บาท
หัวเรื่องนวนิยายไทย
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1618505.05 พ112ก 2557 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ