แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.06 ว436ผ 2562
ชื่อหลักบุคคล วันวิชิต บูรณะสิทธิพร
ชื่อเรื่อง ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP/ วันวิชิต บูรณะสิทธิพร,เสรี อู่ธาราสวัสดิ์, ดนัย วงษา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2562
ลักษณะ 304 หน้า: ;
ISBN : ราคา 9786164030787 295[km
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
ชื่อเพิ่มดนัย วงษา
เสรี อู่ธาราสวัสดิ์
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1867405.06 ว436ผ 2562 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ