แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 08.15.3 ป652ข 2563
08.15.3 ป652ข 2563
ชื่อหลักบุคคล ปุญชรัสมิ์ กิตินิรันดร์กูล
ชื่อเรื่อง ขโมยเงินจาก Facebook/ ปุญชรัสมิ์ กิตินิรันดร์กูล
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : 7D BOOK, 2563
ลักษณะ 264 หน้า : ;ภาพประกอบ ;
ISBN : ราคา 9786168235164 295บาท
หัวเรื่องโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
การตลาดอินเทอร์เน็ต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Facebook
Facebook
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1868808.15.3 ป652ข 2563 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ