แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 บ135ข 2564
ชื่อหลักบุคคล บ่นบ่น
ชื่อเรื่อง ขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็งมาได้จนถึงทุกวันนี้/ บ่นบ่น
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : springbooks, 2564
ลักษณะ 194 หน้า : ภาพประกอบสี ;
ISBN : ราคา 9786161840563 225 บาท
หัวเรื่องความเรียง
กำลังใจ
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1875405.05 บ135ข 2564 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ