แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 08.15.3 ภ493พ 2565
ชื่อหลักบุคคล ภาสกร พาเจริญ
ชื่อเรื่อง หนังสือ พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย ESP32/ ภาสกร พาเจริญ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2565
ลักษณะ 392 หน้า: ภาพประกอบ ;
ISBN : ราคา 9786162048104 : 385 บาท
หัวเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link เนื้อหา


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1894408.15.3 ภ493พ 2565 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น