แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.06 ส779อ 2565
ชื่อหลักบุคคล สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง Intensive TOEFL ITP / สุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี , 2565
ลักษณะ 376 หน้า : ;
ISBN : ราคา 97861675471152 455 บาท
9786165471152 : 455 บาท
หัวเรื่องโทเฟล
ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
ภาษาอังกฤษ - - การสอบ
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link เนื้อหา


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1894705.06 ส779อ 2565 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ