แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 18.10 ม346ป 2564
ชื่อหลักบุคคล มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี
ชื่อเรื่อง เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ตอน ความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน / มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เวิลด์ บิสซิเนส ดีเวลล็อปเมนท์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้น (ไทยแลนด์), 2564
ลักษณะ 166 หน้า: ภาพประกอบ ;
ISBN : ราคา 8858716703898 :
หัวเรื่องพยากรณ์ด้วยตัวเลข
ตัวเลขกับไสยศาสตร์
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1897818.10 ม346ป 2564 14 ประชากร, ความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติ (เชื้อชาติ, มนุษยชาติ) และการอพยพย้ายถิ่นห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ