แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 04.01.8 ป394ห 2565
ชื่อหลักบุคคล ประสพสุข บุญเดช
ชื่อเรื่อง หลักกฎหมายครอบครัว/ ประสพสุข บุญเดช
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 21
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565
ลักษณะ 265 หน้า : ;
ISBN : ราคา 9786165811408 : 220 บาท
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ครอบครัว
การหมั้น - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การหย่า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายการสมรส
ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา
บิดามารดาและบุตร
บุตรบุญธรรม
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1901704.01.8 ป394ห 2565 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น