แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18746 
020    ^a9786162018534 ^b 199 บาท 
041  ^atha 
090    ^a04.03.6^bท623น^d2564 
100  ^aเทพฤทธิ์ ยอดใส 
245  10  ^aแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก)/^cเทพฤทธิ์ ยอดใส และคณะ 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bพ.ศ.พัฒนา,^c2564 
300    ^a220 หน้า :^b ; 
650  ^aข้าราชการพลเรือน^xข้อสอบและเฉลย 
650  ^aความรู้ทั่วไป^xข้อสอบและเฉลย 
650  ^aการทดสอบความสามารถ^xข้อสอบและเฉลย 
650  ^aภาษาอังกฤษ^xข้อสอบและเฉลย 
650  ^aภาษาไทย^xข้อสอบและเฉลย 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18746.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1874604.03.6 ท623น 2564 ห้องสมุดกระทรวงแรงงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยยังไม่ได้คืน04/10/2022