แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a14476 
020    ^a9789742532420 :^c440 บาท 
041  ^atha 
090    ^a05.05^bพ112ส^d2554 
100  ^aพงศกร. 
245  10  ^aสิเน่หาส่าหรี^b /^cพงศกร. 
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bเพื่อนดี, ^c2554. 
300  ^a649 หน้า. 
650  ^n1.^aนวนิยาย 
850    ^aMOL. 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1447605.05 พ112ส 2554 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ