แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a16185 
020    ^a9786167735283 :^c390 บาท 
041  ^atha 
090    ^a05.05^bพ112ก^d2557 
100  ^aพงศกร 
245  10  ^aกุหลาบลวง /^cพงศกร 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bกรู๊ฟ พับลิชชิ่ง,^c2557 
300    ^a494 หน้า 
650    ^aนวนิยายไทย 
850    ^aMOL. 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1618505.05 พ112ก 2557 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ