แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18754 
020    ^a9786161840563^c 225 บาท 
041  ^atha 
090    ^a05.05^bบ135ข^d2564 
100  ^aบ่นบ่น 
245  10  ^aขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็งมาได้จนถึงทุกวันนี้/^cบ่นบ่น 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bspringbooks,^c2564 
300    ^a194 หน้า :^bภาพประกอบสี ; 
650  ^aความเรียง 
650  ^aกำลังใจ 
850    ^aMOL. 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1875405.05 บ135ข 2564 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ