แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 ซ971 2547
ชื่อเรื่อง ไซอิ๋ว เล่ม 1
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โฆษิต, 2547
ลักษณะ 550 หน้า :
ISBN : ราคา 9749209095 : 380 บาท
หัวเรื่องนวนิยายจีน
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
0875205.05 ซ971 2547 ล.105 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น 
0912105.05 ซ971 2547 ล.1ฉ.205 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น