แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 พ187พ 2547
ชื่อหลักบุคคล พนมเทียน
ชื่อเรื่อง เพชรพระอุมา ตอนนาคเทวี / พนมเทียน
ชื่อเรื่องเพิ่ม นาคเทวี
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 4 (เล่ม 1-3) ; พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 3 (ต้นฉบับปรับปรุง) (เล่ม 4)
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2545-2547
ลักษณะ 4 เล่ม :
หมายเหตุสารบัญ ล.1 ตอนไพรมหากาฬ 1 -- ล.2 ตอนไพรมหากาฬ 2 -- ล.3 ตอนไพรมหากาฬ 3 -- ล.4.ตอนไพรมหากาฬ 4 -- ล.5 ตอนดงมรณะ 1 -- ล.6 ตอนดงมรณะ 2 -- ล.7 ตอนดงมรณะ 3 -- ล.8 ตอนดงมรณะ 4 -- ล.9 ตอนจอมผีดิบมันตรัย 1 -- ล.10 ตอนจอมผีดิบมันตรัย 2 -- ล.11 ตอนจอมผีดิบมันตรัย 3 -- ล.12 ตอนจอมผีดิบมันตรัย 4 -- ล.13 ตอนอาถรรพณ์นิทรานคร 1 -- ล.14 ตอนอาถรรพณ์นิทรานคร 2 -- ล.15 ตอนอาถรรพณ์นิทรานคร 3 -- ล.16 ตอนอาถรรพณ์นิทรานคร 4 -- ล.17 ตอนป่าโลกล้านปี 1 -- ล.18 ตอนป่าโลกล้านปี 2 -- ล.19 ตอนป่าโลกล้านปี 3 -- ล.20 ตอนป่าโลกล้านปี 4 -- ล.21 ตอนแงซายจอมจักรา 1 -- ล.22 ตอนแงซายจอมจักรา 2 -- ล.23 ตอนแงซายจอมจักรา 3 -- ล.24 ตอนแงซายจอมจักรา 4 -- ล.25 ตอนจอมพราน 1 -- ล.26 ตอนจอมพราน 2 -- ล.27 ตอนจอมพราน 3 -- ล.28 ตอนจอมพราน 4 -- ล.29 ตอนไอ้งาดำ 1 -- ล.30 ตอนไอ้งาดำ 2 -- ล.31 ตอนไอ้งาดำ 3 -- ล.32 ตอนไอ้งาดำ 4 -- ล.33 ตอนจิตรางคนางค์ 1 -- ล.34 ตอนจิตรางคนางค์ 2 -- ล.35 ตอนจิตรางคนางค์ 3 -- ล.36 ตอนจิตรางคนางค์ 4 -- ล.37 ตอนนาคเทวี 1 -- ล.38 ตอนนาคเทวี 2 -- ล.39 ตอนนาคเทวี 3 -- ล.40 ตอนนาคเทวี 4 -- ล.41 ตอนแต่ปางบรรพ์ 1 -- ล.42 ตอนแต่ปางบรรพ์ 2 -- ล.43 ตอนแต่ปางบรรพ์ 3 -- ล.44 ตอนแต่ปางบรรพ์ 4 -- ล.45 ตอนมงกุฎไพร 1 -- ล.46 ตอนมงกุฎไพร 2 -- ล.47 ตอนมงกุฎไพร 3 -- ล.48 ตอนมงกุฎไพร 4
ISBN : ราคา 9744466281 : 200 บาท (เล่ม 1)
9744466294 : 200 บาท (เล่ม 2)
9744466308 : 200 บาท (เล่ม 3)
9744461799 : 200 บาท (เล่ม 4)
หัวเรื่องนวนิยายไทย
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1031605.05 พ187พ 2547 ล.105 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น 
1031705.05 พ187พ 2547 ล.205 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น 
1136705.05 พ187พ 2547 ล.305 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น 
1031805.05 พ187พ 2545 ล.405 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น