แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.06 L477ฝ 2555
ชื่อหลักบุคคล Lee, Christiana
ชื่อเรื่อง ฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวันกันเถอะ / Christiana Lee
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2555
ลักษณะ 320 หน้า : ภาพประกอบสี + 1 ซีดี-รอม ;
หมายเหตุ ได้รับรางวัล "หนังสือยอดเยี่ยม" ด้านการเรียนภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน
ISBN : ราคา 9786160408443 : 325 บาท
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
ชื่อเพิ่มปัญญธร เชาว์วะนิช, ผู้แปล
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1465105.06 L477ฝ 2555 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น 
1547005.06 L477ฝ 2555 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานCD-ROMตรวจสอบที่ชั้น