แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 จ293ต 2558
ชื่อหลักบุคคล จาง, หวั่นจือ
ชื่อเรื่อง ตราบฟ้าดินมลาย / เนื้อเรื่อง : จางหวั่นจือ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ห้องสมุดดอตคอม, 2558
ลักษณะ 3 เล่ม :
ISBN : ราคา 9786167856292 : 345 บาท (เล่ม 1)
9786167856308 : 345 บาท (เล่ม 2)
9786167856315 : 345 บาท (เล่ม 3)
หัวเรื่องนวนิยายจีน
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1672505.05 จ293ต 2558 ล.105 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น 
1672605.05 จ293ต 2558 ล.205 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น 
1672705.05 จ293ต 2558 ล.305 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น