แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 12.05.1 ส826อ 2559
ชื่อหลักบุคคล สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง Employee engagement survey : การสำรวจความผูกพันในการทำงานของพนักงาน แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ / โดย สุพจน์ นาคสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2559
ลักษณะ 215 หน้า : ภาพประกอบ ;
ISBN : ราคา 9786167444710 : 200 บาท
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล
ความผูกพันต่อองค์การ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1679812.05.1 ส826อ 2559 12 การจัดการ (การจัดการ, ความสามารถในการจัดการ, คณะผู้บริหาร,ผู้จัดการ)ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น