แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.06 ว276ก 2560
ชื่อหลักบุคคล วรวรรธน์ ศรียาภัย
ชื่อเรื่อง การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ : หนังสือราชการ รายงานการประชุมภาษาไทยและอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการและคำกล่าวในพิธี / วรวรรธน์ ศีรยาภัย
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 4
พิมพลักษณ์ นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2560
ลักษณะ 403 หน้า : ภาพประกอบ ;
หมายเหตุ บรรณานุกรม
หมายเหตุสารบัญ ความรู้ทั่วไปเรื่องงานสารบรรณและหนังสือราชการ -- หลักการใช้ภ้ษาไทยเขียนสื่อสารเป็นทางการ -- การเขียนเฉพาะส่วนในหนังสือราชการ -- การเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายในและหนังสือประทับตรา -- การเขียนหนังสือสั่งการ และหนังสือประชาสัมพันธ์ -- การเขียนหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ: หนังสือรับรอง บันทึก และหนังสืออื่น -- การเขียนหนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ -- การเขียนรายงานการประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ -- การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจและอีเมล -- การเขียนโครงการและคำกล่าวในพิธี -- การพิมพ์ การตรวจแก้ และคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารสำนักงาน
ISBN : ราคา 9786167340913 : 395 บาท
หัวเรื่องหนังสือราชการ
การเขียนจดหมาย
จดหมายธุรกิจ
รายงานการประชุม
การเขียนโครงการ
การเขียนรายงาน
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1768105.06 ว276ก 2560 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น