แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 ก181ล 2560
ชื่อหลักบุคคล กรรัมภา
ชื่อเรื่อง เล่ห์หวานรัก / กรรัมภา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560
ลักษณะ 616 หน้า :
ชื่อชุด The dark phantom
Dark phantom
ISBN : ราคา 9786160031863 : 430 บาท
หัวเรื่องนวนิยายไทย
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1768805.05 ก181ล 2560 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น