แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. ว12.05.6 อ664ก 2555
ชื่อหลักบุคคล อารุณี จิตรปฏิมา
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง : ศึกษากรณี จังหวัดสมุทรสาคร / อารุณี จิตรปฏิมา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2555
ลักษณะ [92] แผ่น : ภาพประกอบ ;
หมายเหตุ ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
ภาคผนวก
หมายเหตุ บรรณานุกรม
หมายเหตุสารบัญ ผลงานหมายเลข 1 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง : ศึกษากรณี จังหวัดสมุทรสาคร
หัวเรื่องแรงงานต่างด้าว - - สมุทรสาคร - - ผลงานวิชาการ
แรงงานต่างด้าว - - ผลงานวิชาการ
คนต่างด้าวผิดกฎหมาย - - ผลงานวิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผลงานวิชาการ - - 2555
ชื่อเพิ่มสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link สารบัญ
เนื้อหา


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
14768ว 12.05.6 อ664ก 2555 12 การจัดการ (การจัดการ, ความสามารถในการจัดการ, คณะผู้บริหาร,ผู้จัดการ)ห้องสมุดกระทรวงแรงงานผลงานวิชาการตรวจสอบที่ชั้น