แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. ว12.05.6 ร146ผ 2560
ชื่อหลักบุคคล รภัสสา พานิกุล
ชื่อเรื่อง ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การบริหารงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบบูรณาการกระทรวงแรงงาน / โดย รภัสสา พานิกุล
ชื่อเรื่องเพิ่ม การบริหารงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบบูรณาการกระทรวงแรงงาน
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2560
ลักษณะ 36, [78] แผ่น : ภาพประกอบสี ;
หมายเหตุ ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ภาคผนวก
หมายเหตุ บรรณานุกรม
หัวเรื่องกระทรวงแรงงาน - - การประชาสัมพันธ์ - - ผลงานวิชาการ
การประชาสัมพันธ์ - - ผลงานวิชาการ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผลงานวิชาการ - - 2560
ชื่อเพิ่มสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link เนื้อหา


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
17620ว12.05.6 ร146ผ 2560 12 การจัดการ (การจัดการ, ความสามารถในการจัดการ, คณะผู้บริหาร,ผู้จัดการ)ห้องสมุดกระทรวงแรงงานผลงานวิชาการระหว่างเตรียมสื่อ