แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
1การบริการเชิงรุกยุคใหม่ประกันสังคมไทย /โดย รักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ / ว12.05.6 ร294ก 25582558 1
2การพัฒนารูปแบบการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ /โดย รักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ / ว12.05.6 ร294ก 25582558 1
3พัฒนาประกันสังคมสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม /โดย รักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ / ว12.05.6 ร294พ 25582558 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง