แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a08752 
020    ^a9749209095 : ^c380 บาท 
041  ^atha 
090    ^a05.05^bซ971^d2547 
245  10  ^aไซอิ๋ว เล่ม 1 
260    ^aกรุงเทพฯ : ^bโฆษิต, ^c2547 
300    ^a550 หน้า 
650  ^n1.^aนวนิยายจีน 
850    ^aMOL. 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
0875205.05 ซ971 2547 ล.105 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น 
0912105.05 ซ971 2547 ล.1ฉ.205 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น